Len na okamih sa zdalo, že bude možný dohovor postupu ohľadom výstavby v Kasárňach. Aspoň s týmto pocitom som si výstupy poslednej komisie pre územný plán uzatvorila. Žiaľ, mýlila som sa. Nie je možný dohovor niekde, kde neplatia žiadne pravidlá, ani len základné.

Návrhy smerovali k riešeniu, ktoré by legalizovalo už jestvujúcu výstavbu – rekonštrukciu pôvodnej budovy Kasární prestavanej na byty, doplnenú o ďalšiu výstavbu, na ktorej je potrebné sa dohodnúť. Následná situácia nás však presvedčuje o nemožnosti tohto postupu.

Nie je možné legalizovať takto veľkú výstavbu v prírode, ktorá začala prestavbou budovy na čierno, bez povolení dotknutých orgánov, aj životného prostredia, a bez základného rešpektu k obci a občanom. Jedna vec je stavba bez povolení a druhá vec je ciel výstavby. Tým bolo centrum pre seniorných občanov Lozorna, ktoré bolo pri predaji majetku obce sľubované, a ktorého predaj bol týmto zámerom obhajovaný a zmluvne dojednaný. Jednoznačne majitelia vedeli, aká výstavba môže v kasárňach byť. Bez ohľadu na to však od počiatku stavali byty, ktoré prezentovali ako centrum pre seniorov. Teraz sa tak už táto výstavba ani netvári.

Súčasnou snahou majiteľov je legalizovať, čo už v Kasárňach stojí, aby sa otvoril priestor ďalšej výstavbe. A to by bola veľká chyba. Pretože v okamihu, keď k tomu dôjde, už bude výstavba pre obec a občanov bez akejkoľvek kontroly a možnej nápravy.

Jednoznačným cieľom by malo byť dodržanie pôvodného zámeru, výstavby centra seniorov, doplneného o presné špecifikácie počtov a podmienok realizácie výstavby. Tieto podmienky musia obsahovať spoluúčasť majiteľov na rozšírení vodojemu, čističky a prestavby cesty na Karpatskej tak, aby uniesla väčšiu záťaž a tiež neohrozila na živote turistov, cyklistov a rodiny s deťmi. Chodník je tu bezpodmienečný. Až tieto základné podmienky budú dodržané, môžeme sa potom baviť o možnosti dostavania sľubovaného centra pre seniorov. Lebo v opačnom prípade na to doplatia všetci občania Lozorna.

Presvedčivým dôkazom je rovnaké správanie majiteľa pri ďalšej výstavbe. Začal totiž novú stavbu tesne pod priehradou a tiež bez všetkých povolení. Podal síce požiadavku do nového ÚP na zaradenie tohto miesta na výstavbu, ale na prípadné akceptovanie požiadavky nečaká, nepýta sa čo a za akých podmienok by tam mohlo stať. Iba stavia, lebo chce. Aktuálny ÚP výstavbu v tomto priestore nepovoľuje, stavebný úrad na oficiálnu požiadavku o informácie k prebiehajúcej výstavbe nereaguje. Ide o rovnaký nezákonný postup. Len v tomto prípade je zatiaľ iba na začiatku.

Neskončilo sa riešenie veľkej výstavby v Kasárňach a nie je jasné, aký bude jej výsledok. Preto je prinajmenšom veľmi trúfalé opakovať tento scenár na ďalšej stavbe, všetkým na očiach a s tichým súhlasom stavebného úradu. Nikto tiež nevie, čo pod priehradou má stáť a či nejde o rozšírenie reštaurácie Pri Mlyne, ktorá rieši problémy s nadmerným hlukom a čiernou výstavbou. Navyše túto lokalitu navrhol majiteľ preklasifikovať z obytnej zóny na občiansku vybavenosť, aby sa zbavil záväzkov z dodržiavaní pravidiel, ktoré v obytnej zóne platia.

Nedovoľme, aby sa tento nezákonný postup stal synonymom výstavby v Lozorne. Nie je možné aby výstavba týmto spôsobom pokračovala. Všetci zástancovia legalizácie bytovej výstavby v Kasárňach môžete majiteľovi poďakovať za tento jeho aktuálny postup, ktorý otvára oči. Nie len, že zneužíva obec, ale teraz aj vás a verejne k legalizácii svojich nezákonných stavebných aktivít. Netreba ani dodávať, že s touto druhou stavbou mohol počkať na doriešenie Kasární. Ale povedzme si pravdu, nemohol. Pretože to je jeho prístup a reálny postup. Bez ohľadu na všetkých, aj bez ohľadu na vás. A možno na šťastie pre nás, lebo otvára oči.

 

Radka Švaleková

OZ Lozorno pre občanov