Ukážme jasné NIE výstavbe MAN Truck & Bus Centra

Naďalej nesúhlasíme s výstavbou MAN Centra pri vstupe do Lozorna. Nič na našom názore nezmenilo ani územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydané bývalým starostom. Pre nás sú fakty stále rovnaké. Tým hlavným je rozpor výstavby s ÚP obce, teda so zákonom, pretože daná lokalita je určená na výstavbu občianskej vybavenosti. Medzi ďalšie patrí výrazné zaťaženie ciest kamiónovou dopravou ako aj výstavba tohto nového technického centra v tesnej blízkosti rozsiahlej rodinnej výstavby. Celý zoznam námietok a pripomienok podalo viac ako 120 obyvateľov a občianskych iniciatív v odvolacom konaní na OÚ Lozorno.

Postupujeme krok za krokom tak, ako to určuje zákon. Aj nové zastupiteľstvo postupne napravuje stav, ktorý tu bol a našu obec znevýhodňoval. Zaviedli miestny poplatok za rozvoj, ktorý v tejto lokalite teraz predstavuje 35 euro za každý meter podlahovej plochy na priemysel, komerčné stavby, sklady a administratívu. Jednajú s investormi a vysvetľujú si postoje a požiadavky obce. Tiež pokračujú v riešení nových zmien územného plánu. Pristupujú k tomuto problému komplexne tak, aby sme sa v budúcnosti nedostala obec do podobnej situácie.

O výstavbe MAN Centra nie je stále rozhodnuté, je to iba začiatok celého procesu. A tak treba pokračovať ďalej. Treba podporiť nové vedenie obce v nových, pre investorov nepopulárnych krokoch. Je potrebné dať jasne najavo, čo si želajú obyvatelia Lozorna. Aj my môžeme chrániť obec pred nekontrolovanou výstavbou, ktorá je v rozpore so schváleným ÚP našej obce.

Teraz je potrebná Vaša podpora na zastavenie výstavby MAN Centra pri vstupe do Lozorna a doriešenie lokality v duchu občianskej vybavenosti. Prispejete aj tak, že pohľadnicu „Nechceme tu MAN Centrum“ alebo „Nechceme tu technický park“, ktorú dostanete do Vašich poštových schránok, podpíšete a doručíte na Obecný úrad, aby bol jasný postoj obyvateľov Lozorna k plánovanej výstavbe.

Táto občianska aktivita bude aj pre investora jasným signálom, že aj naďalej nesúhlasíme s jeho zámerom vybudovať na vstupe do Lozorna ďalší technický park a urobíme všetky potrebné kroky k tomu, aby sa tu začalo stavať v súlade so zákonom.

Ďakujeme, že pomáhate Lozornu ostať Lozornom.

Radka Švaleková

Nechceme tu technický park